Công nghiệp Tin tức

Phương pháp đồ họa bảo dưỡng máy may điện

2018-10-12

Phương pháp như sau:

1. Thay kim trước.
2. Thả răng ăn và xem có áp lực lên chân vịt không.
3. Mở hai vít trên tấm kim để tháo tấm kim và làm theo:
(1) Lắc tay quay ở bên phải và lắc thanh kim đến vị trí thấp nhất (khi bạn lắc nó, không nhớ nó)
(2) Tiếp tục lắc xuống để thấy thanh kim tăng dần, con thoi thấp hơn cũng bắt đầu móc kim
(3) Đầu móc được sử dụng để móc chỉ kim. Khi nó trùng với mắt kim, bạn phải có một đối tượng tham chiếu. Đầu của quả cầu không được nối vào mắt của kim, nhưng nối tới 1,5-2,0mm trên mắt kim.