• Mẫu serwer điện tử
  • lỗ gắn máy lỗ nút
  • đôi máy khâu mù
  • about.html
Chiết Giang Suote Máy may Cơ chế Công ty TNHH Nằm trên Nhạc Thanh, Chiết Giang, Trung Quốc. Với công nghệ chuyên ngành, hệ thống dịch vụ chất lượng cao của sự hoàn hảo và kinh nghiệm sản xuất trong nhiều năm, phát triển các máy móc sepcial. Sản phẩm chính Suote bao gồm ST-9820 / ST-981 Điện tử Lỗ gắn nút Holer Máy, ST-880B Khóa Lockstitch điện tử Holer, ST-8430D / ST-8430FX Ổ đĩa trực tiếp điện tử Lockstitch Bar Tacker, ST-8438D / ST-8438FX Nút điện tử-may Máy, ST-8311G / ST-8326G / ST-8342G Hệ thống thoát nước điện tử và máy may đặc biệt khác.