Công nghiệp Tin tức

Phân loại chính của máy may công nghiệp

2018-08-30
Máy may chúng ta đang nói đến ở đây chủ yếu là thiết bị may, thiết bị may máy may có thể được chia thành: máy may tổng hợp, máy may đặc biệt, máy khâu trang trí.
Máy may phổ quát
Máy may công nghiệp tổng hợp chủ yếu bao gồm: máy may công nghiệp; máy may gia dụng; ngành công nghiệp dịch vụ máy may; Máy đóng gói; máy may chuỗi, máy may.
1. Máy may công nghiệp bao gồm: máy khâu thông thường, máy may tốc độ trung bình và cao, máy may tốc độ cao, máy may bán tự động, máy may tự động.
2, máy may bao gồm: máy khâu đôi, máy may ba dây, bốn máy may dây và năm máy may dây.
Máy may đặc biệt
Máy may đặc biệt chủ yếu bao gồm: máy lỗ khóa; máy thắt nút; máy đóng đinh; máy may tối; đôi kim máy; tự động mở túi và như vậy.
1. Máy khóa mắt có thể được chia thành: bút kẻ mắt dạng phẳng và bút kẻ mắt tròn, trong đó bút kẻ mắt dạng phẳng có thể được chia thành bút kẻ mắt dạng đầu phẳng thông thường, bút kẻ mắt dạng đầu phẳng tốc độ cao, phẳng tốc độ cao đầu bút kẻ mắt, tự động liên tục phẳng đầu kẻ mắt; bút kẻ mắt tròn có thể được chia thành bút kẻ mắt tròn thông thường, bút kẻ mắt tròn trung bình tốc độ cao, bút kẻ mắt dạng vòng tròn cao, Máy khóa mắt tròn liên tục tự động.
2, máy buộc có thể được chia thành: CEI-1 loại nút máy; CEI-2 loại nút máy.
3, nút máy có thể được chia thành: tốc độ cao máy may, không có chủ đề nút máy, tự động nút buộc máy.
Máy khâu để trang trí
Máy khâu trang trí chủ yếu bao gồm: máy thêu vi tính, máy may xoắn, máy lưỡi liềm, máy ren, vv